Om Interoute

about-us

Branschsektor

industry-sectors

Företagstjänster

Förenkla leverans och hantering av dina ICT-tjänster. Vi erbjuder flexibla, behovsanpassade tjänster som förändras i takt med ditt företags behov.

Operatörstjänster

Ta del av det störta och mest avancerade fibernätverk som erbjuder de bästa telekom- och colocationtjänsterna över hela Europa mer därtill.

Partnerprogram

Det är vår målsättning av skapa en länk mellan dig och dina kunder genom att tillhandahålla resurser, kunskap och information som du i din tur behöver för att utveckla och leverera innovativa IT-lösningar. 

Branschsektorer

 

Företagstjänster

Vi har förnenklat leveransen och hanteringen av nätverksinfrastruktur och gjort den mer flexibel. Det är nu möjligt att få det serverutrymme och de tjänster som ditt företag behöver i samma stund som behovet uppstår. Genom att erbjuda Infrastruktur som tjänst (IaaS) via vår säkra plattform i vårt egna nätverk, skapar vi en kostnadseffektiv och högpresterande lösning till våra företagskunder. 

Tjänsteportfölj för företag: Hosting, Colocation, VPN, MPLS VPN, Samtalstjänster, Ethernet, Internet, Molntjänster, Hosted Lync and Videokonferens.

 

 

Service Provider-tjänster

Interoutes nätverk är en av grundpelarna i Europas telekomnätverk. Alla större telekomleverantörer runt om i Europa använder sig av tjänster från Interoutes nätverksportfölj. 

Tjänsteportfölj för Service Providers: IP Transit, Svartfiber, Colocation, Ethernet-tjänster, Molntjänster and Outsourcing-tjänster.

 

 

 

 

Partners

Det är vår målsättning av skapa en länk mellan dig och dina kunder genom att tillhandahålla resurser, kunskap och information som du i din tur behöver för att utveckla och leverera innovativa IT-lösningar. För mer information om våra olika partnersamarbeten, klicka här eller maila vårt Partner team.