Om Interoute

about-us

Branschsektor

industry-sectors

Företagstjänster

Förenkla leverans och hantering av dina ICT-tjänster. Vi erbjuder flexibla, behovsanpassade tjänster som förändras i takt med ditt företags behov.

Operatörstjänster

Ta del av det störta och mest avancerade fibernätverk som erbjuder de bästa telekom- och colocationtjänsterna över hela Europa mer därtill.

Partnerprogram

Det är vår målsättning av skapa en länk mellan dig och dina kunder genom att tillhandahålla resurser, kunskap och information som du i din tur behöver för att utveckla och leverera innovativa IT-lösningar. 

Lastbalansering

Nätverksanslutningen och dataflödet i en lösning ska inte begränsa användarna i nätverket eller prestandan för applikationer. Interoutes lastbalansering reglerar trafiken i nätverket och ser till att anslutningen upprätthålls vilket gör det möjligt att möta användarkraven samtidigt som nätverkssäkerheten behålls.
 
Interoutes lösning erbjuder LAN- och lagringsmöjligheter samt belastningsfördelning över flera webb- eller applikationsservrar på ett eller flera datacenter. Vi erbjuder Lokal Lastbalansering och Global Lastbalansering

 

Lokal Lastbalansering

Interoutes lokala Lastbalansering är framtagen för att hantera ett stort antal användare anslutna till en webbplats. Den tillåter solida säkerhetslösningar och förbättrar prestandan genom att serverbelastningen fördelas över flera servrar för att kunna möta efterfrågan. 
Local Traffic Management Services
 
Tjänsten erbjuder en dygnet-runt-övervakning av dina servrar, dirigerar trafiken till den mest passande servern och omdirigerar automatiskt trafik bort från servrar som har problem.  vid ökad efterfrågan kan ytterligare servrar enkelt läggas till i poolen.
 

Content Caching:

Med Interoutes cache-funktion lagras det mest frekvent använda innehållet lokalt på lastbalanseraren, inom en minnes-cache.  Den här funktionen minskar upprepad trafik från webb- och applikationsservrar, förbättrar svarstider och minskar belastning på servrarna. 
 

Avlastar Secure Socket Layer (SSL)

Att använda webbservrar för kryptering och dekryptering av SSL-trafik har en negativ påverkan på servrarnas prestanda och ökar svarstiderna. Dessutom är det ineffektivt att hantera SSL-certifikat på flera webbservrar. Interoutes tjänst flyttar processorkrävande krypterings- och dekrypteringsuppgifter från webbservern till den mer effektiva lastbalanseraren och skapar på så vis enorma prestandavinster. Avlastningen av SSL-trafik tillåter även SSL-certifikat att finnas på lastbalanseraren för att på så vis hantera alla certifikat på en och samma plats.
 

Sessionspersistens:

När en användare har etablerat en session med en server, är det oftast nödvändigt att alla anslutningar från användaren under den anslutna sessionen förblir på samma server. Interoutes sessionspersistens möjliggör den här funktionaliteten så att användaren får en ostörd och kontinuerlig anslutning med en enda server.Interoutes lokala Lastbalansering är framtagen för att hantera ett stort antal användare anslutna till en webbplats. Den tillåter solida säkerhetslösningar och förbättrar prestandan genom att serverbelastningen fördelas över flera servrar för att kunna möta efterfrågan.
 
 

Global Lastbalansering

Global Lastbalansering möjliggör tjänster att installeras i flera datacenter, och förbättrar både tillgänglighet och prestanda. I händelse av ett driftstopp som påverkar datacentret, fortsätter tjänster att fungera på alternativa platser och användare dirigeras till det mest lämpliga datacentret för deras ärende.
 
Tjänsten hanterar prestandan kontinuerligt och erbjuder ett intelligentare sätt att svara på DNS-förfrågningar. Genom att fördela applikationsförfrågningar från slutanvändare baserat på tillgänglighet, nätverkstillstånd och applikationsprestanda.
 

Dedikerad Lastbalansering

Dedikerad global Lastbalansering är en flexibel och fullständig konfigurationstjänst. Tjänsten går att skräddarsy för varje enskild lösning utan begränsningar från ändringar som kan påverka andra användare. Tjänsten Global  trafikövervakning kan installeras på flera olika platser inom Interoutes nätverk och på så vis flytta tjänsterna närmare slutanvändarna.
 

Virtuell global Lastbalansering

Den här tjänsten erbjuder kunden en lösning till lägre kostnad och gör det möjligt att fullt ut utnyttja fördelarna med flerplatsinfrastruktur. Virtuell global lastbalansering erbjuder avancerade funktioner och egenskaper från en delad plattform i molnet. 
 
AttachmentSize
Produktblad lastbalansering632.57 KB