Om Interoute

about-us

Branschsektor

industry-sectors

Företagstjänster

Förenkla leverans och hantering av dina ICT-tjänster. Vi erbjuder flexibla, behovsanpassade tjänster som förändras i takt med ditt företags behov.

Operatörstjänster

Ta del av det störta och mest avancerade fibernätverk som erbjuder de bästa telekom- och colocationtjänsterna över hela Europa mer därtill.

Partnerprogram

Det är vår målsättning av skapa en länk mellan dig och dina kunder genom att tillhandahålla resurser, kunskap och information som du i din tur behöver för att utveckla och leverera innovativa IT-lösningar. 

Om Interoute

Vårt samhällsansvar

Vårt samhällsansvar

Hur Interoute bidrar till samhället och planeten

Interoute har åtagit sig att uppfylla sitt sociala ansvar, för de anställdas, samhällets och planetens skull. Interoute är Europas ledande leverantör av molntjänster och vi främjar aktivt nästa generations säkra molnlösning för att uppfylla våra kunders affärskrav och vårt samhällsansvar. Våra avancerade tjänster inom informations- och kommunikationsteknik (ICT) är utformade för att ge människor möjlighet att utnyttja den senaste molntekniken, främja kommunikationen såväl inom företag som över hela världen, och samtidigt minska de skadliga koldioxidutsläppen. I de 30 länder där vi är verksamma arbetar vi enligt vår plan för ansvarsfullt företagande, som leds av Interoutes CSR-chef och samordnas via ett särskilt arbetsutskott. Vårt engagemang är baserat på konkreta resultat och användande av CSR-mått inom nedanstående fyra huvudområden:

Miljö

För att reducera CO2-avtrycket tänker Interoute minska sitt internationella resande, mätt i luftmil per anställd, med 15 % under 2012 och 35 % år 2015 jämfört med 2011. Vi förbinder oss att aktivt dra nytta av återvunnet kontorsmaterial i vår administrativa verksamhet och att varje år minska koldioxidutsläppen i våra datorhallar.

  • 5 % högre energiutnyttjande (Power usage effectiveness – PUE) jämfört med föregående år under åren 2012 och 2015 för alla våra datorhallar.
  • Erhålla betyg 2 på EUs uppförandekod för Datacenters
  • Sprida och öka användandet av gröna energikällor från våra datorhallar i Amsterdam och Stockholm till vår övriga europeiska verksamhet, där så är möjligt.

Produkter och tjänster

Erbjuda ledande ICT-produkter och -tjänster som gör det möjligt för företag att minska sin energiförbrukning och företagens anställda att minska sin miljöpåverkan med hjälp av säkra molnlösningar. Våra samordnade lösningar – Unified Communications, Unified Computing och Unified Connectivity – ger företag tillgång till ICT-tjänster med högre prestanda och effektivitet, samtidigt som de minskar sina miljöskadliga koldioxidutsläpp. Bland dessa kan nämnas:

  • Virtualiserade datacenter som ökar ICT-datorresurserna och samtidigt minskar energiförbrukningen med 60 %.
  • Vårt virtualiseringsmål är att de ska uppgå till 70 % av alla datahanteringslösningar år 2015
  • Videokonferenser för att minska resandet och koldioxidutsläppen.

Personal

Interoute engagerar sig i sina medarbetare och i samhället och har sedan flera år ett etablerat grundutbildnings- och forskningsprogram tillsammans med ledande universitet i hela Europa för att hjälpa till att utveckla inte bara nästa generations Interoute utan även Europas digitala framtid. Vi har fastställt värderingar och övertygelser som definierar egenskaperna hos Interoutes anställda och som präglar våra relationer med varandra och våra intressenter:

  • Individuellt ansvar: Vi agerar i Interoutes och våra kunders bästa intresse och kommer inte att använda vår position för att missgynna anställda på Interoute. Vi kommer att uppfylla alla rättsliga krav, inklusive våra licenser och andra föreskrifter
  • Engagemang i allt vi gör: Vi bibehåller den kampvilja som kännetecknar en uppstickare – vi strävar efter att vara effektivast i vår bransch
  • Personlig utveckling: På Interoute uppmuntrar vi karriärutveckling och erkänner att det har stora fördelar för företaget och den anställde att ta vara på den anställdes kunskaper i olika funktioner. Vi förbättrar oss kontinuerligt genom den återkoppling vi får från medarbetarundersökningar, linjeorganisationen och årliga utvärderingar.
  • Öppenhet och ärlighet bland kollegor och i våra kontakter med tredje part: Vi ska agera med ärlighet och integritet gentemot kollegor, kunder, leverantörer och myndigheter och behandla dem med respekt. Vi ska uppmuntra öppenhet i händelse av olagligt eller oetiskt beteende, i en förtrolig miljö fri från rädsla för repressalier. Vi uppmuntrar människor att tänka självständigt och att ifrågasätta beslut som inte är i företagets bästa intresse.

Samhälle

Interoute har åtagit sig att stödja det lokala samhället, och stödjer aktivt följande välgörenhetsorganisationer i de länder där vi är verksamma.

 

Organisation Beskrivning Interoutes insats

Kids Non-Profit Organization (KNPO) is a Swedish charity dedicated to promoting children's safety and reducing fatalities and injuries from road accidents in developing countries. 

knpo.org

Free usage of video bridge for internal and external meetings.
Make A Wish logo

Make-A-Wish Foundation Internationals uppdrag är att uppfylla önskemål från barn med livshotande sjukdomar, att berika livet med hopp, styrka och glädje.

www.worldwish.org

Donationer
Help a London Child logo "Hjälp ett barn i London" samlar in pengar för att förbättra livet för barn som drabbats av övergrepp, sjukdom, handikapp, fattigdom och hemlöshet. Pengarna går till lokala projekt över hela London.
www.justgiving.com/halc
Donationer
CLIC Sargent logo

CLIC Sergant hjälper familjer med barn som drabbats av cancer. Vi erbjuder praktiskt, ekonomiskt och emotionellt stöd för att hjälpa dem att hantera cancer och få ut det mesta av livet.

www.clicsargent.org.uk

Donationer
Project Volunteer logo Besök deras hemsida för att läsa om hur voluntärer hjälper hemslösa barn i Botswana och Kenya. 
www.project-volunteer.com
Donations
DEBRA belgium logo

Debra är den enda stödgruppen och välgörenhetsforskningen för patienter i Belgien. De arbetar på uppdrag av människor som lever med EB. Debra är helt beroende av frivilliga donationer.

www.debra-belgium.org

Donationer
national MS logo Nationella MS Fonden är en organisation med fokus på patienter och forskning inom: utbilldning, coachning och forskning för en enad insats i kampen mot Multipel Skleros.
www.nationaalmsfonds.nl
 
Gratis hosting för deras hemsida
CliniClowns charity logo

CliniClowns Fonden i Holland uppträder på barnavdelningar över 101 olika sjukhus och andra vårdinstitutioner.

www.cliniclowns.nl

Gratis hosting för deras hemsida

Sello Coopera Charity logo

Coopera leder flera projekt världen över, i Afrika, Latinamerika och Israel. Deras fokusområde är "utbildning och integration". Sedan 2009 har de certifierats med ISO inom kvalitetshantering av LLOYD's.

www.coopera.cc

Donationer
SOS Kinderdorf International logo SOS barnbyar har över 130 filialer världen över. De förser föräldra- och hemlösa barn med en familjetillvaro för de som inte längre har möjlighet till det.
www.sos-kinderdorf.de
Gratis hosting för deras hemsida

Vid frågor angående vårt samhällsengagemang, vänligen skicka ett mail till csr@interoute.com