Om Interoute

about-us

Branschsektor

industry-sectors

Företagstjänster

Förenkla leverans och hantering av dina ICT-tjänster. Vi erbjuder flexibla, behovsanpassade tjänster som förändras i takt med ditt företags behov.

Operatörstjänster

Ta del av det störta och mest avancerade fibernätverk som erbjuder de bästa telekom- och colocationtjänsterna över hela Europa mer därtill.

Partnerprogram

Det är vår målsättning av skapa en länk mellan dig och dina kunder genom att tillhandahålla resurser, kunskap och information som du i din tur behöver för att utveckla och leverera innovativa IT-lösningar. 

Vad är Cloud Hosting?

Molnhostingtjänster hostar webbplatser på virtuella servrar som använder datorresurser från underliggande nätverk av fysiska servrar. Det innebär att datorresurser inte konsumeras som en produkt utan som en tjänst, ungefär som när man använder elektricitet eller gas i hemmet. I stora drag kan man säga att kunden använder tjänsten så mycket de behöver för att driva sin webbplats, och att de sedan bara betalar i proportion till hur mycket de använt.

Det är ett alternativ till att hosta webbplatser på enstaka servrar (dedikerade eller delade) och kan ses som en utökning av konceptet klustrad hosting, d.v.s. att samma webbplats hostas på flera servrar. Vid molnhosting så är det servernätverk som används betydligt större och kan finnas utspritt på flera datahallar på olika platser. 

Molnhosting kan utföras både enligt konceptet Infrastructure as a Service (IaaS) och/eller Platform as a Service (PaaS). I en IaaS-tjänst får kunden helt enkelt virtualiserad hårdvara på vilken de själva kan installera den programvarumiljö de vill ha, och sedan börja bygga sin webbapplikation. Men i en PaaS-tjänst däremot, så får kunden en färdig programvarumiljö, t.ex. ett lösningspaket (operativsystem, databassupport, webbserverprogram samt programmeringsstöd) på vilket de direkt kan installera och utveckla sin webbapplikation. Företag med mer komplex IT-infrastruktur och erfarna IT-experter kanske vill ha den mer anpassningsbara IaaS-modellen, med andra föredrar det enklare PaaS-alternativet.

En vidareutveckling av konceptet molnhosting för företagskunder är det virtuella datacentret (VDC). Det består av ett virtualiserat servernätverk i molnet på vilket alla företagets IT-operationer kan hostas, inklusive dess webbplatser.

De vanligaste exemplen på molnhosting är när man hostar i ett offentligt moln, d.v.s., webbplatserna hostas på virtuella servrar som bygger på samma underliggande datorer som andra offentligt tillgängliga virtuella servrar, samt att information överförs via offentliga nätverk. Sådana offentliga moln kommer med ett antal säkerhetsåtgärder för att se till att informationen hålls privat och det brukar räcka för de flesta webbplatser. Men när säkerhet och integritet är av större vikt så kan företag välja att istället använda ett privat moln. Det innebär att molnet använder öronmärkta resurser (servrar, nätverk etc.), resurser som kan vara placerade hos kunden själv eller hos molnleverantören.

En typisk molnhostingtjänst har följande fördelar:

  • Tillförlitlighet; istället för att hostas på en individuell, fysisk server så hostas webbplatsen på en virtuell partition som får sin kapacitet från ett omfattande, underliggande nät av fysiska servrar. Om en server går ner så minskar den totala kapaciteten i molnet något, men det har ingen effekt på webbplatsen eftersom dess virtuella server helt enkelt bara använder kapacitet från de återstående servarna i nätverket. Vissa molnplattformar kan till och med klara sig oskadda även om en hel datahall skulle gå ner, eftersom de drar kapacitet från flera olika datahallar på flera olika platser för att sprida riskerna.
  • Fysisk säkerhet; de underliggande servrarna finns i datahallar och drar därmed nytta av de säkerhetsåtgärder som de anläggningarna vidtagit för att undvika intrång och störningar.
  • Skalbarhet och flexibilitet; datorresurser finns tillgängliga när helst behov uppstår och begränsas inte av den fysiska kapaciteten hos enstaka servrar. Om en kundsajt kräver extra kapacitet p.g.a. en plötslig topp i besökstrafiken eller implementeringen av någon ny funktion så ordnas det automatiskt. Även om det är ett privat moln som används så kan tjänsten ofta vara utformad så att molnet i händelse av plötslig aktivitetstopp kan "sprängas" och dra in resurser från det offentliga molnet som då ges till de minst känsliga delarna av verksamheten.
  • Mängdstyrd kostnadsmodell; kunden betalar endast för det de faktiskt använder. Det finns extra datorresurser att tillgå då efterfrågan är hög, men de används inte och kostar inget då efterfrågan är låg.
  • Automatisk lastbalansering; lastbalanseringen hanteras av programvara som automatiskt anpassar kapaciteten efter efterfrågan.

 

Registrera dig idag för en gratis testperiod av Interoutes Cloud Hosting