Om Interoute

about-us

Branschsektor

industry-sectors

Företagstjänster

Förenkla leverans och hantering av dina ICT-tjänster. Vi erbjuder flexibla, behovsanpassade tjänster som förändras i takt med ditt företags behov.

Operatörstjänster

Ta del av det störta och mest avancerade fibernätverk som erbjuder de bästa telekom- och colocationtjänsterna över hela Europa mer därtill.

Partnerprogram

Det är vår målsättning av skapa en länk mellan dig och dina kunder genom att tillhandahålla resurser, kunskap och information som du i din tur behöver för att utveckla och leverera innovativa IT-lösningar. 

Vad är IaaS?

Infrastructure as a Service (IaaS) är ett av de tre grundläggande sätt på vilka datormoln levereras. De andra är Platform as a Service (PaaS) och Software as a Service (SaaS). Precis som för alla datormolnstjänster så handlar det om att ge tillgång till datorresurser i en virtualiserad miljö, "molnet", via en offentlig anslutning, d.v.s. internet. När det gäller IaaS så är det själva den virtualiserade hårdvaran som tillhandahålls, d.v.s. en datorinfrastruktur. Definitionen omfattar virtuellt serverutrymme, nätverksanslutningar, bandbredd, IP-adresser och lastbalansering. Fysiskt sett så kommer hårdvaran som används från ett antal olika servrar och nätverk som vanligen är utspridda på ett antal olika datahallar, som alla administreras av molnleverantören. Kunden får tillgång till virtualiserade komponenter med vilka de kan bygga sina egna IT-plattformar.

Precis som de andra två molnhostingsmetoderna så kan IaaS användas av företag för att skapa kostnadseffektiva och enkelt skalbara IT-lösningar i vilka komplexiteten och administrationen av den underliggande maskinvaran har utkontrakterats till molnleverantören. Om en affärskund har en verksamhetsvolym som varierar över tiden, eller kanske planerar en större expansion, så kan de använda extra resurser från molnet istället för att behöva köpa, installera och integrera hårdvaran själva.

Här är några typiska exempel på hur storföretag kan använda IaaS-tjänster:

  • Infrastruktur för storföretag; företag med flera interna närverk, t.ex. privata moln och virtuella LAN, kan använda poolade server- och nätverksresurser för att lagra information och köra de applikationer de behöver för den dagliga verksamheten. Företag som expanderar kan skala upp sin infrastruktur i takt med tillväxten medan privata moln (som endast företaget själv kommer åt) kan skydda lagring och överföring av sådan känslig information som vissa företag hanterar.
  • Molnhosting; hosting av webbplatser på virtuella servrar som använder datorresurser från underliggande nätverk av fysiska servrar. En webbplats som hostas i molnet kan t.ex. dra nytta av redundansen i ett stort nätverk av fysiska servrar och vid behov öka resurstillgången för att hantera plötsliga efterfrågetoppar på webbplatsen.
  • Virtuella datacenter (VDC);  ett virtualiserat nätverk av ihopkopplade virtuella servrar som används för att ge bättre molnhostingkapacitet, IT-infrastruktur i storföretagsklass eller för att integrera alla operationer inom ett privat eller offentligt moln.

 En typisk IaaS-tjänst har följande fördelar:

  • Skalbarhet; resurserna finns när kunden behöver dem varför kapaciteten kan utökas utan tidsspillan, samtidigt som någon outnyttjad kapacitet inte heller slösas.
  • Mängdstyrd kostnadsmodell; kunden kan använda tjänsten i proportion till efterfrågan och betalar endast för det de faktiskt använder.
  • Platsoberoende; tjänsten kan tillgås från vilken plats som helst så länge det finns en internetanslutning och molnets säkerhetsprotokoll tillåter det.
  • Fysisk säkerhet hos datahallarna; tjänster som hostas i det offentliga molnet, eller i ett privat moln som hostas externt hos molnleverantören, kan dra nytta av den säkerhetsnivå som molnleverantören har i sina datahallar.
  • Inga svaga punkter; om fel skulle inträffa i en server eller en nätverksswitch så påverkar det inte tjänsten i stort eftersom det återstår en stor mängd maskinvara som kan tillgås tack vare redundansen. Ofta gäller att en hel datahall kan gå offline utan att det påverkar IaaS-tjänsternas kvalitet.

För att få mer information kan du besöka de här sidorna:

 

Registrera dig idag för en gratis testperiod av Interoutes Cloud Hosting 

https://hub.interoute.com/OnlineOrders/OnlineOrdersWizardForm.aspx               https://hub.interoute.com/OnlineOrders/OnlineOrdersWizardForm.aspx