Om Interoute

about-us

Branschsektor

industry-sectors

Företagstjänster

Förenkla leverans och hantering av dina ICT-tjänster. Vi erbjuder flexibla, behovsanpassade tjänster som förändras i takt med ditt företags behov.

Operatörstjänster

Ta del av det störta och mest avancerade fibernätverk som erbjuder de bästa telekom- och colocationtjänsterna över hela Europa mer därtill.

Partnerprogram

Det är vår målsättning av skapa en länk mellan dig och dina kunder genom att tillhandahålla resurser, kunskap och information som du i din tur behöver för att utveckla och leverera innovativa IT-lösningar. 

Vad är PaaS?

Platform as a Service, "PaaS", är en molntjänst som tillhandahåller en plattform och en miljö som gör att kundens utvecklare kan bygga applikationer och tjänster över internet. PaaS-tjänster hostas i molnet och tillgås av kunderna genom deras vanliga webbläsare.

Med Platform as a Service kan användarna skapa programvaruapplikationer med hjälp av verktyg som leverantören tillhandahåller. PaaS-tjänster kan bestå av förkonfigurerade funktioner som kunden kan prenumerera på; de kan välja de funktioner som de behöver och välja bort dem de inte behöver. Paketen kan variera från enkla peka-och-klicka-ramar som kunden inte behöver någon speciell kompetens för att sköta, till infrastrukturalternativ som möjliggör avancerad programvaruutveckliing.PaaS services can consist of preconfigured features that customers can subscribe to; they can choose to include the features that meet their requirements while discarding those that do not. Consequently, packages can vary from offering simple point-and-click frameworks where no client side hosting expertise is required to supplying the infrastructure options for advanced development.

Infrastrukturen och applikationerna administreras åt kunden som också får en support att vända sig till. Tjänsterna uppdateras ständigt, existerande funktioner uppgraderas och nya tillkommer. PaaS-leverantörer kan hjälpa utvecklarna hela vägen från ursprunglig idé och framtagning av applikation till testning och lansering. Allt detta ingår i ett och samma paket.

Precis som för de flesta molntjänster så kostar PaaS-tjänster i regel i proportion till hur mycket kunden faktiskt använder. Kunden får också dra nytta av stordriftsfördelar som uppkommer då den underliggande fysiska infrastrukturen delas av flera användare, vilket sänker kostnaderna.

Här är några av de komponenter som kan ingå i en PaaS-tjänst:

 • Operativsystem
 • Programmeringsmiljö på serversidan
 • Databashanteringssystem
 • Serverprogram
 • Support
 • Lagring
 • Nätverkstillgång
 • Verktyg för design och utveckling
 • Hosting

PaaS-tjänster är intressanta för programvaruutvecklare, webbutvecklare och företag i allmänhet. Vare sig de bygger en applikation som de planerar att sälja över internet eller en programvara att säljas över disk så har de god anledning att titta närmare på en PaaS-lösning. Webbutvecklare kan t.ex. använda en ny PaaS-miljö för varje steg i processen att skapa en webbplats: utvecklingen, testningen och slutligen hostningen. Och företag som utvecklar sin egen interna programvara kan också ha nytta av en egen utvecklings- och testmiljö.

Här är några av de fördelar som PaaS-tjänster erbjuder applikationsutvecklare:

 • De måste inte investera i fysisk infrastruktur; att "hyra" infrastruktur kan både vara billigare och mer praktiskt. De måste inte själva köpa hårdvaran och anställa folk som kan sköta den. Det gör att de kan fokusera helt och fullt på själva utvecklandet. Dessutom behöver kunden bara hyra resurserna och slipper därför investera i fast, oanvänd och därmed bortslösad kapacitet.
 • Enklare för "icke-experter" att utveckla; wmed vissa PaaS-tjänster kan vem som helst utveckla en applikation. Det är bara att klicka sig fram bland funktionerna via webbläsaren. Ett känt exempel på sådan programvara är bloggverktyget WordPress.
 • Flexibilitet; kunderna kan ha kontroll över verktygen som installeras med plattformarna och kan skapa en plattform som passar deras specifika behov. De kan själva välja de funktioner som de känner är nödvändiga.
 • Anpassningsbarhet; Funktioner kan ändras ifall förutsättningarna motiverar det.
 • Team på olika platser kan arbeta tillsammans; eftersom en internetanslutning och en webbläsare är allt som krävs kan utvecklare på flera olika platser jobba tillsammans på samma applikation.
 • Säkerhet; säkerhetsnivån omfattar bl.a. datasäkerhet och backup/recovery.

Sammanfattningsvis så innebär en PaaS-tjänst en arbetsmiljö att utveckla applikationer i. Med andra ord så får man både arkitekturen och den generella infrastrukturen för att stödja applikationsutveckling. Det innefattar nätverk, lagring, mjukvarusupport och administrationstjänster. Det är därför perfekt för att utveckla nya applikationer för webben såväl som för mobila enheter och persondatorer.

För att få mer information kan du besöka de här sidorna:

 

Registrera dig idag för en gratis testperiod av Interoutes Cloud Hosting 

https://hub.interoute.com/OnlineOrders/OnlineOrdersWizardForm.aspx               https://hub.interoute.com/OnlineOrders/OnlineOrdersWizardForm.aspx